I kondygnacja

II kondygnacja

III kondygnacja

IV kondygnacja

Legenda:
– Dostępny
– Rezerwacja
– Zajęty